Gi Kudos til denne saken! Stumble denne artikkelen! Del på Facebook

En sveitsisk rett har nylig slått fast at et antipirat-selskap kan fortsette å overvåke folk på internett. Retten sa at nødvendigheten av å bekjempe ulovlig fildeling veide mer enn et individs rett til privatliv på nettet, og at målet rettferdiggjør middelet.

ImageI januar 2008 ble det beryktede antipirat-selskapet Logistep kritisert av det sveitsiske datatilsynet for brudd på personvernet ved å overvåke p2p trafikk på nettet.

Logistep som overvåker fildelere over hele Europa fikk 30 dager til å stoppe å samle slik data.

Det er tatt en stund, men sveitsisk rett har nå kommet til en avgjørelse, en som ser ut til å forkaste datatilsynets beslutning fra 2008.

Retten sa at overvåkingen og datahøstingen utført av Logistep er bekymringsfull med tanke på personvernet, ettersom individene som blir overvåket ikke aner hvilken type informasjon somb lir lagret om dem.

Men til tross for disse bekymringene har altså domstolen besluttet at personvern er mindre viktig enn behovene til antipirat-selskapet.

Retten sa til slutt at målet helliger middelet, ettersom det er få andre måter å håndtere denne typen online piratkopiering. Det ville ikke vært akseptabelt å vende det blinde øyet til denne form for piratvikrsomhet på internett, ble det sagt.

Logistep hadde (eller har fremdeles) et samarbeid med advokatfirmaet Davenport Lyons og arbeider nå med advokatfirmaet ACS:Law til å overvåke og til slutt sende trusselbrev til påståtte fildelere i Storbritannia. Denne dommen i sveitsisk dom har ingen innvirkning på denne praksis, siden den bare gjelder overvåking av sveitsiske borgere.

Dommen kan bli utfordret innen tretti dager.

Kilde: TorrentFreak

Interesse for fildeling? - tjen penger på å skrive for oss.

Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Kommentarer er ikke tillatt for denne artikkelen.