Gi Kudos til denne saken! Stumble denne artikkelen! Del på Facebook

Advokatfirmaet Simonsen kan få fornyet sin konsesjon om å drive overvåkning på nett. I forbindelse med at saken nå er oppe til behandling hos Datatilsynet sendte Elektronisk Forpost Norge (EFN) ut en pressemelding.

Les den i sin helhet her.

Image

Pressemelding fra EFN (Elektronisk Forpost Norge)
Oslo, torsdag 4. juni 2009

Datatilsynet må si nei til å fornye konsesjonen til Simonsen!

Siden 2006 har advokatfirmaet Simonsen hatt en midlertidig konsesjon til å drive overvåkning og lagring av IP-adresser i fildelingsnettverk. Formålet har vært å samle og lagre bevis mot IP-adresser som ser ut til å drive med ulovlig fildeling, for å eventuelt bruke disse i straffesaker eller private søksmål ved senere anledninger.

Nå skal konsesjonen fornyes igjen, Datatilsynet skal ha et møte om saken fredag 5. juni, og i denne forbindelse sier Datatilsynets Ove Skaara følgende i et intervju[1]: “Som konsesjonshaver har Simonsen opptrådt veldig ryddig. Hvilken konklusjon vi kommer til å lande på i forhold til en eventuell fornyet konsesjon har jeg ikke grunnlag for å si noe om”, sier Skaara.

EFN er sterkt uenig, og vil gi to eksempler på det motsatte. I 2007 sendte advokatfirmaet ut krav til nett-tilbyderne om å få identiteten bak IP-en til flere Internettleverandører[2]. Ideen var å skremme fram tilståelser ved å sende følgende brev til kunder de hadde IP-ene til. Vanlige nettbrukere har ingen måter for å finne ut om de allerede befinner seg i Simonsens register, eller hva som eventuelt er lagret der. For Internettleverandørene å gå med på Simonsens krav ville ha vært i strid med taushetsbestemmelsene i Ekomloven. Advokatfirmaet krevde altså at Internettleverandørene skulle bryte loven.

I Stavanger ble domsavsigelsen i Max Manus-saken hemmeligholdt på advokatfirmaet Simonsens forespørsel[3,4,5,6]. “Dette er i seg selv merkelig og mistenkelig, og i strid med rettsstatens og demokratiets prinsipper”, sier Thomas Gramstad, leder i EFN. “Disse to eksemplene viser at advokatfirmaet Simonsen slett ikke opptrer ryddig, men ønsker å kunne opptre i strid med rettsstatens prinsipper når det passer dem. Selvtekt fra rike aktører og hemmelige rettssaker og dommer er noe vi kjenner fra land med styresett vi ikke ønsker å sammenligne oss med”, konstaterer Gramstad.[7]

Datatilsynet undergraver sin egen rolle

Etter hva EFN kan se er film- og platebransjens krav i strid med personvernlovens krav til opplysningsplikt og tredjeparts bruk av personopplysninger. Datatilsynets rolle er å sikre at folk flest kan ferdes fritt og anonymt på Internett.

Ved å tillate at en private aktører kan overvåke folk flest på Internett, åpner Datatilsynet for at også andre kan overvåke alle på Internett. Både banknæringen og programvareselskaper kan ha tilsynelatende gode grunner for å overvåke andres kunder, slik platebransjen har fått lov til. Når Datatilsynet har åpnet for Internett-overvåkning fra en bransje, kan det fort øke på med andre som hevder de har ett godt formål. Dette svekker personvernet, stikk i strid med Datatilsynets lovbestemte oppgave.

Det hører med til saken at Datatilsynets konsesjon til en bransje kan være i strid med avtaleforhold mellom kunde og Internettleverandør som reguleres av avtale- og forbrukerlovgivningen. Etter hva vi kan bringe på det rene er det ikke Datatilsynets rolle å gripe inn i et avtaleforhold mellom kunde og og Internettleverandør, når tilsynet tillater at en bransje skal kunne kartlegge andres kunders nettbevegelser.

“Ved å fornye Simonsen-konsesjonen undergraver Datatilsynet seg selv”, sier Thomas Gramstad. “Konsesjonen, som nå har eksistert siden 2006 og ser ut til å bli fornyet nærmest automatisk hvert år, er i ferd med å gro fast som en permanent tillatelse til privatisert politivirksomhet, med alle de presedensene og konsekvensene dette vil medføre mht. undergraving av rettssikkerheten for norske borgere”, understreker Gramstad.

“Det er et merkelig paradoks at en rødgrønn regjering går inn for å privatisere — av alle ting — politivirksomhet og etterforskning av lovbrudd!”, sier Gramstad. “Både ut fra personvern- og rettssikkerhetshensyn er det politiet som må etterforske lovbrudd. Dersom de har manglende ressurser er ikke det noe argument. Slike mangler vil man møte i en rekke sammenhenger. Da blir problemstillingen for politikerne å gå gjennom politiets ressursbehov og prioriteringer.”

EFN ønsker at nettet skal forbli åpent og med de samme sivile borgerrettighetene som gjelder ellers i samfunnet, og at kun politiet skal få drive etterforskning, bevissikring og straffeforfølging. Advokatfirmaet Simonsen har ikke opptrådt ryddig, og konsesjonen er i strid med rettsstatens prinsipper. Konsesjonen til Simonsen må derfor ikke fornyes men bringes til opphør, og EFN ber Datatilsynet om å sørge for dette.


Kildehenvisninger

[1] Fildelingsjegere ber om ny konsesjon
http://www.dagbladet.no/2009/06/02/kultur/fildeling/tekno/6520242/

[2] http://jafro.org/filer/Simonsen-nett-tilbyder-sladdet.pdf

[3] Piratjakt i all hemmelighet
http://www.dagbladet.no/2009/05/05/kultur/tekno/fildeling/max_manus/6065793/

[4] Hvor er politikerne?
http://www.tu.no/it/article208984.ece

[5] Dommen burde vært offentliggjort
http://www.tu.no/it/article210642.ece

[6] Hemmelig kjennelse trekker ut i tid
http://www.tu.no/it/article211442.ece

[7] Personvernet står for fall
http://www.bekkelund.net/blogg/2009/05/06/personvernet-star-for-fall/
Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad
epost: thomas@efn.no
tel: 4817 6875

Bjørn Remseth
epost: rmz@efn.no
tel: 4790 0184

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no

http://efn.no/neitilsimonsenkonsesjon-pm2009.txt

Interesse for fildeling? - tjen penger på å skrive for oss.

Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Kommentarer er ikke tillatt for denne artikkelen.